Recht op korting?

Gezinskorting:

Er wordt een korting van € 40,00 toegekend voor het tweede, derde… aangesloten gezinslid. Bij het betalen van het lidgeld mag je automatisch € 40,00 euro aftrekken van het lidgeld voor een 2de, 3de of ... aangesloten gezinslid. Deze combinatie geld over de verschillende sporten heen (Basket, G-sport).

 

Korting voor leden indien u recht hebt op één van onderstaande zaken:

  1. Verhoogde tegemoetkoming
  2. In het bezit zijn van een European Disability Card

Komt u in aanmerking hiervoor? Bezorg dan via info@lichterveldelions.be een kopie van uw European Disability Card of van een klevertje van uw mutualiteit. Eindigt uw mutualiteitsklevertje op cijfer 1, dan hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming.

Indien u recht heeft op één van bovenstaande zaken dan hebt u recht op een korting van € 40,00. Deze korting is cumuleerbaar met de gezinskorting en met de korting in het kader van een sociale toeslag bij het groeipakket.

 

Korting voor leden die een sociale toeslag hebben bij het groeipakket:

Krijgt u een sociale toeslag bij het groeipakket? Dan komt u in aanmerking voor een korting van € 20,00 op het lidgeld per kind dat lid is bij ons. 

Komt u hiervoor in aanmerking? Bezorg dan via info@lichterveldelions.be een kopie van de betalingsbewijzen waaruit blijkt dat u een sociale toeslag bij het groeipakket ontvangt. Het toekenningsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september. Dien steeds betalingsbewijzen binnen van het lopende toekenningsjaar. De betalingsbewijzen dienen ook minder dan 3 maanden oud te zijn. 

Deze korting is cumuleerbaar met de gezinskorting en met de korting voor verhoogde tegemoetkoming en/of European Disability Card.

 

Lidgeld betalen in 2 delen:

Ook dit seizoen kunt u uw lidgeld opnieuw in 2 delen betalen. Het 1ste deel betaal je tegen 10 mei, het 2de deel betaal je tegen 1 augustus. U zal nog een herinnering krijgen om het tweede deel te betalen.

 

Automatisch mutualiteitattest na betalen lidgeld:

Als club sturen we automatisch via mail een attest op die u kunt indienen bij uw mutualiteit om een deel van het lidgeld van de sportclub te recupereren. Hiervoor dient u niks te doen. Het attest wordt binnen de 2 maanden naar u opgestuurd, hier vroeger achter vragen heeft geen zin, ons secretariaat dient de tijd te hebben om alle attesten in orde te kunnen brengen.

 

Kledijbank:

We voorzien een sportkledijbank waar onze leden van basket sportkledij kunnen ruilen of tweedehands kledij kunnen aankopen voor een symbolische euro. Wenst u gebruik te maken van deze kledijbank? Contacteer dan info@lichterveldelions.be. 

 

Sociaal Fonds:

Wie na het genieten van alle voorgaande maatregelen nog problemen heeft om het lidgeld te betalen of te functioneren bij onze club, kan in aanmerking komen voor het sociaal fonds. Deze tussenkomst wordt maar toegekend nadat alle mogelijke andere acties worden uitgewerkt. Een aanvraag tot tussenkomst gebeurt via onze voorzitter Ricardo Naeyaert via info@lichterveldelions.be.

Indien ontdekt wordt dat er foutief en fraudeleus een aanvraag tot ondersteuning werd ingediend, dan zal er vanuit de organisatie alle uitgegeven steun teruggevorderd worden. 

Hierdoor zal je als lid ook uitgesloten worden bij nieuwe steunaanvragen. We ondersteunen als club graag onze leden die het (tijdelijk) moeilijk hebben om te kunnen sporten. We wensen het budget die hiervoor voorzien is, dan ook zo optimaal mogelijk te besteden.